Ik help u bij:

  • voorkeurshouding scheef hoofdje, afgeplat hoofdje
  • opvallend (beweeg-) gedrag huilbaby, billenschuiver of tenenloper
  • houdingsproblemen
  • schrijfproblemen

Kinderfysiotherapie

Voor het behandelen van (hele kleine) kinderen is speciale kennis en vaardigheden nodig. Met een aanvullende 3 jarige opleiding en vele jaren ervaring ga ik als geregistreerde kinderfysiotherapeut samen met uw kind (en eventueel met u als ouders en leerkrachten) aan de slag.
Een achterstand in de bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden kunnen verminderd worden zodat uw kind weer mee kan spelen op het het schoolplein of bij het sporten. Of bijvoorbeeld makkelijker (en leesbaarder) kan schrijven.

Kinderfysiotherapie is een specialisatie gericht op het bewegingsapparaat en motorisch functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Als kinderfysiotherapeut ben ik gericht op kinderen die achterblijven of belemmerd zijn in hun ontwikkeling. Bij een kind is het belangrijk om zo vroeg mogelijk vertragingen en afwijkingen vast te stellen en mogelijk te verhelpen.

Mijn behandeling wordt spelenderwijs gegeven ( met kindvriendelijke oefenmaterialen ) en is gericht op de belevingswereld van het kind.
Ik betrek ouders bij de behandeling zodat zij inzicht krijgen in de problematiek. Hierdoor heeft u als ouders meer mogelijkheden om uw kind te begeleiden in het dagelijks functioneren.

Kinderen tot ongeveer twee jaar worden bij voorkeur aan huis behandeld.

Bovendien heb ik speciale kennis van het behandelen van kinderen die belemmerd zijn in hun dagelijks leven door het niet zindelijk worden. Dit kan zowel betrekking hebben op urineverlies als ontlastingverlies. Ook behandel ik kinderen die juist moeite hebben met plassen en de ontlasting.

Bij kinderbekkenproblemen kunt u denken aan:

  • urine verlies
  • moeite met ontlasting of in de broek poepen
  • combinatie van deze klachten
  • bedplassen

Voorkeurshouding

Als kindertherapeut ben ik gericht op kinderen die achterblijven of belemmerd zijn in hun ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening van zintuigen, organen, zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Ik kan vaststellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is. Voor de algemene ontwikkeling van het kind is het belangrijk om in een vroeg stadium vertragingen en afwijkingen te constateren en te behandelen.

Baby's en peuters nemen soms een voorkeurshouding aan waardoor asymmetrie kan ontstaan. Ook zijn er baby´s met een zogenaamd scheef hoofdje of met een afgeplat hoofdje. Via een niet belastende meetmethode plagiocephalometrie (PCM) kan ik een nauwkeurige afdruk maken van de hoofdomvang van de baby. Deze meting wordt soms gedaan om de ernst van de afvlakking in kaart te brengen.

Opvallend (beweeg) gedrag

Als kinderfysiotherapeut kan ik vaststellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is. Voor de algemene ontwikkeling van het kind is het belangrijk om in een vroeg stadium vertragingen en afwijkingen vast te stellen.
Een zogenaamde huilbaby, een billenschuiver of een tenenloper of een ander afwijkend looppatroon zijn voorbeelden hiervan.
Ook kinderen met een aangeboren afwijking en syndromen zijn bij mij in goede handen.

Houdingsproblemen

Alle kinderen ontwikkelen motoriek door te spelen en te bewegen. Er zijn kinderen die moeite hebben met het aanleren van motorische vaardigheden. Niet alleen op lichamelijk vlak maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. Samen met het kind en de ouders (en evt. leerkrachten) zoek ik een manier om die vaardigheden te gaan ontwikkelen. Dit doen we door te oefenen en te spelen. Want alle kinderen hebben het in zich om op hun eigen manier de vaardigheden onder de knie te krijgen en weer beter te functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen of hebben zij meer kans op succes bij sporten. Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Ik heb daarom soms ook contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Schrijfproblemen

Leren schrijven is een onderdeel in groep 3 maar blijkbaar is het zo simpel niet. Er zijn veel kinderen die het in groep 5 nog niet beheersen. Schrijfles is in het computertijdperk een ondergeschoven kindje geworden. Het gevolg: kinderen met kramp en onleesbare handschriften. Hanenpoten en spijkerschrift.

Met speelse trainingsmethoden kan ik kinderen met schrijfproblemen behandelen.